บจก.เจ.เอส.ลาเบล แอนด์ซัพพลาย
โทร 02 408 4107-9, 0928933569-81-651-3570, 061-409-4164
  • th

โปรโมชั่น!!


โปรโมชั่น!!

โปรโมชั่นพิเศษ!!

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP-244 PRO

หน่วยความจำ : Flash 4 MB, SDRAM 8 MB
ระบบการพิมพ์ : ใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) | ใช้ความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer)
ความเร็วในการพิมพ์ : 5 นิ้ว/วินาที
ความกว้างในการพิมพ์ : 4.25 นิ้ว
ความยาวในการพิมพ์ : 90 นิ้ว
ใส่ริบบอนได้ความยาว : 300 M
การเชื่อมต่อ : USB, RS-232

รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี  
รับประกันหัวพิมพ์ 6 เดือน

ราคา 6,999 บาท (ราคายังไม่รวม Vat)

** กรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตั้งฟรี **

เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด TSC TTP-247 PLUS

หน่วยความจำ : Flash 4 MB, SDRAM 8 MB
ระบบการพิมพ์ : ใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) | ใช้ความร้อนผ่านผ้าหมึก (Thermal Transfer)
ความเร็วในการพิมพ์ : 7 นิ้ว/วินาที
ความกว้างในการพิมพ์ : 4 นิ้ว
ความยาวในการพิมพ์ : 90 นิ้ว
ใส่ริบบอนได้ความยาว : 300 M
การเชื่อมต่อ : Serial, Parallel, USB

รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี
รับประกันหัวพิมพ์ 6 เดือน

ราคา 9,690 บาท (ราคายังไม่รวม Vat)

** กรุงเทพฯ และปริมณฑล ติดตั้งฟรี **